ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΠΑ

  • Εγγραφή στο Μητρώο και απόκτιση αριθμού ΦΠΑ – Απαραίτητο για Εταιρείες των οποίων οι ετήσιες φορολογητέες συναλλαγές ξεπερνούν το όριο εγγραφής που ανέρχεται σε €15.600. Απαραίτητο επίσης γιας σκοπούς τιμολόγισης υπηρεσιών, χωρίς την επιβάρυνση με ΦΠΑ, σε Επιχειρήσεις εγγεγραμένες σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαικής Ένωσης.
  • Εγγραφή στο Μητρώο VIES– Απαραίτητο για οποιαδήποτε συναλλαγή με Επιχειρήσεις εγγεγραμένες σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαικής Ένωσης. Στη περίπτωση αυτή η υποχρέωση εγγραφής υφίσταται χωρίς όριο.
  • Ετοιμασία Μηνιαίων και Τριμηνιαίων Φορολογικών Δηλώσεων για ΦΠΑ και VIES– Αναλαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες.
  • Διεκπαιρέωση πληρωμών και διαδικασιών για επιστροφή ΦΠΑ – Στις πλήστες περιπτώσεις παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής μη ανακτίσημου ΦΠΑ στον φορολογούμενο. Η Belifor αναλαμβάνει τη συμπλήρωση της απαραίτητης αίτησης και διεκπεραίωση της διαδικασίας.