ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Η Belifor αναλαμβάνει τη πλήρη διαχείριση μισθοδοσίας του προσωπικού σας και όλες τις συναφείς υποχρεώσεις έναντι του Νόμου όπως:

  • Ετοιμασία Μισθοδοσίας.
  • Υπολογισμό, κατάθεση δηλώσεων και πληρωμή υποχρεώσεων προς το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
  • Υπολογισμό, κατάθεση δηλώσεων και πληρωμή φόρων προσωπικού στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (Εφορία);
  • Ετοιμασία και κατάθεση ετήσιων δηλώσεων.