Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Γιάννης Σωτηρίου

Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Γιάννης Σωτηρίου έχει εκτενή πείρα στο έλεγχο οικονομικών καταστάσεων, σε θέματα διεθνής φορολογίας και στην παροχή επαγγελματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών. Έχει συμβουλεύσει εταιρείες στην Κύπρο, την Ευρώπη, τη Ρωσία και το Ηνωμένο Βασίλειο σε οικονομικά και ελεγκτικά θέματα. Το εύρος της επαγγελματικής του πείρας εκτείνεται σε πολυεθνικούς πελάτες σε κλάδους όπως η ενέργεια, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η ανάπτυξη λογισμικών προγραμμάτων, η παραγωγή, η διανομή και ο κατασκευαστικός τομέας και αυτή η σημαντική εμπειρία τον καθιστά ικανό να εκτιμήσει τις μελλοντικές προκλήσεις.

Ο Γιάννης έχει διατελέσει διευθυντής και συνέταιρος σε δύο από τους μεγαλύτερους ελεγκτικούς οίκους στην Κύπρο, ενεργώντας ως συνέταιρος υπεύθυνος για ελεγκτικές υπηρεσίες, φορολογικά θέματα και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Ο Γιάννης είναι ομότιμο μέλος (FCCA) του Συνδέσμου Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας (ACCA), κατέχει πτυχίο Μηχανολογίας και είναι μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).

Μάριος Χριστοφίδης

Διευθυντής

Ο Μάριος Χριστοφίδης έχει εκτενή πείρα στους τομείς της λογιστικής, της οικονομικής διαχείρισης και ελέγχου, της αναδιοργανώσεις ομίλων και των εσωτερικών διαδικασιών καθώς και στους τομείς της διαχείρισης κινδύνων, due diligence και άλλων συμβουλευτικών έργων.

Ο Μάριος ξεκίνησε την καριέρα του στο Λονδίνο στον τομέα του ελέγχου οικονομικών καταστάσεων και μετέπειτα στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών. Ο Μάριος έχει διατελέσει για περισσότερο από 20 χρόνια ως Οικονομικός Διευθυντής και Ανώτατος Οικονομικός Διευθυντής σε ομίλους που δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους κλάδους: ναυτιλία, φυσική προμήθεια και εμπορία πετρελαίου, ασφαλιστικούς οργανισμούς, εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, venture capital, ιατρικό διαγνωστικό εξοπλισμό, φωτισμού και βιομηχανικών ηλεκτρικών μηχανημάτων. Ως ανεξάρτητος σύμβουλος επιχειρήσεων, ο Μάριος έχει αναλάβει διάφορα συμβουλευτικά έργα, πιο πρόσφατα στους τομείς της διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων (ERM), της διαχείρισης των ταμειακών ροών, των διαδικασιών αγοράς και due diligence.

Ο Μάριος είναι ομότιμο μέλος (FCCA) του Συνδέσμου Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας (ACCA),  μέλος του Συνδέσμου Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου (CIA) του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA) και μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).

Μάριος Ππασιάς

Διευθυντής

Ο Μάριος Ππασιάς έχει εκτενή πείρα στον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ένα εύρος μεγάλων και μεσαίων πελατών. Η επαγγελματική του πείρα εκτείνεται σε ντόπιους και διεθνείς πελάτες σε βιομηχανίες όπως το λιανικό εμπόριο, αερομεταφορές, παραγωγή, κατασκευαστικό τομέα, διανομή, μόδα και  τηλεπικοινωνίες.

Ο Μάριος είναι μέλος του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών στην Αγγλία και την Ουαλία (ICAEW), μέλος του Συνδέσμου των Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας (ACCA), μέλος του Συνδέσμου Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου (CIA) και μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).

Νικόλας Κυπριανού

Βοηθός Διευθυντή

Ο Νικόλας Κυπριανού έχει εκπαιδευτεί σε ένα από τους μεγάλους ελεγκτικούς οίκους της Κύπρου. Έχει εμπειρία στον τομέα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και των υπηρεσιών ελέγχου οικονομικών καταστάσεων σε ένα εύρος κλάδων, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, του κατασκευαστικού τομέα, της εκπαίδευσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ο Νικόλας είναι μέλος του Συνδέσμου Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας (ACCA), μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και πτυχιούχος του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ειδίκευση λογιστική) του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ο Νικόλας είναι μέλος της ομάδας ελέγχου οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας μας.

Μαρία Χαρίτωνος

Βοηθός Διευθυντή

Η Μαρία Χαρίτωνος ειδικεύεται  στον τομέα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και των υπηρεσιών ελέγχου οικονομικών καταστάσεων με πολυετή πείρα. Η επαγγελματική της εμπειρία επεκτείνεται σε πελάτες σε ένα εύρος κλάδων, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων, του λιανικού εμπορίου, του κατασκευαστικού τομέα, της εκπαίδευσης και των αθλητικών σωματείων. Η Μαρία εργάστηκε σε δύο από τους μεγάλους ελεγκτικούς οίκους της Κύπρου.

Η Μαρία είναι μέλος του  Συνδέσμου Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας (ACCA) και μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ). Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Κύπρου με πτυχίο Οικονομικών.

Η Μαρία είναι μέλος της ομάδας ελέγχου οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας μας.

Χαρίκλεια Κουρτελλάρη

Ανώτερη Λειτουργός

Η Χαρίκλεια Κουρτελλάρη είναι affiliate του  Συνδέσμου Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας (ACCA), είναι απόφοιτος λογιστής του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και έχει πτυχίο στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (ειδίκευση Λογιστική) από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Η Χαρίκλεια είναι μέλος της ομάδας ελέγχου οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας μας.

Γιάννα Νεοφύτου

Ανώτερη Λειτουργός Λογιστηρίου

Η Γιάννα Νεοφύτου είναι μέλος της ομάδας λογιστηρίου και μισθοδοσίας της Εταιρείας μας.

Ανδρέας Αναστασίου

Βοηθός Λογιστηρίου

Ο Ανδρέας Αναστασίου είναι μέλος της ομάδας λογιστηρίου και μισθοδοσίας της Εταιρείας μας.

Νικόλας Μορμόρης

Λειτουργός

Ο Νικόλας Μορμόρης έχει πτυχίο στην Λογιστική Διοίκηση και Χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο West of England, Bristol, Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Νικόλας είναι μέλος της ομάδας ελέγχου οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας μας.